دکتر هدایت حسینی رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور شد


دکتر هدایت حسینی رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور شد

دکتر هدایت حسینی ، طی حکمی از سوی دکتر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان سرپرست دانشکده انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور منصوب شد .

به گزارش اگروفودنیوز ، دکتر هدایت حسینی به عنوان سرپرست دانشکده انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور انتخاب گردید. وی را با داشتن سوابق آموزشی و پژوهشی و اجرایی می توان یکی از مدیران موفق در عرصه غذا و دارو دانست.

هدایت حسینی، فارغ التحصیل رشته ایمنی و کنترل مواد غذایی از دانشگاه تهران می باشد که در کارنامه تحصیلی خود موفقیتهای فراوانی را در علوم و صنایع غذایی  به ثبت رسانده است .

دکتر حسینی ، در سال ۱۳۸۱ به عنوان معاون مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت انتخاب گردید و از آن زمان فعالیتهای گسترده ایشان در حوزه غذا و دارو آغاز شد .وی دو دوره معاونت پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی را در سالهای ( ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ) و (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ) را بر عهده داشته است .همچنین دو دوره به عنوان مدیر کل نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی ، بهداشتی وزارت بهداشت را در سالهای( ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ) و ( ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ ) عهده دار بوده است و هم اکنون عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و مشاور ریاست سازمان غذا و دارو در امور غذا می باشند .

دکتر هدایت حسینی، در طول زمان خدمتگزاری خود در جمهوری اسلامی دارای کارنامه درخشانی است که نشانگر تلاش و پژوهشهای ایشان برای ارتقای صنعت غذا و دارو وایجاد امنیت غذایی و سلامت جامعه است. امید است انتخاب شایسته ایشان بیانگر افق های روشنی در این صنعت باشد.