خاص


خاص

موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۴
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۹-۲۴
محله
نیاوران