جم


جم

موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۰ درصد
دسر
منوی کافی شاپ
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۰۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰:۳۰-۲۴
محله
سایر محله های مرکز