تراس


تراس

مدت زیادی از افتتاح این رستوران نمیگذرد فروشگاه ورزشی chanel sport چند وقتی هست که به یکی از رستوران های لوکس والبته محبوب تهران تبدیل شده است. رستوران تراس که نام خود را از تراس تابستانی خودگرفته است باعنوان رستوران کالیفرنیایی انواع غذای فرنگی و گریل را البته با قیمتی قابل توجه سرو میکند.