بیژن(میردماد)


بیژن(میردماد)

موقعیت مناسب
جشن یا مهمانی کوچک ، جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۲۳ – ۱۱
محله
میرداماد، جردن