بونو (نیاوران)


بونو (نیاوران)

بونو (نیاوران)
موقعیت مناسب
جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
نیاوران