بوریتو


بوریتو

موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
حق سرویس ۵ درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۱۰ صندلی