بلور


بلور

اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر خیر
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب بله
موزیک زنده خیر
صبحانه خیر
محل بازی کودک خیر
رزرو تلفنی بله
سالاد بار بله
حق سرویس ۰ %