بریان سرای دادا میلاد


بریان سرای دادا میلاد

سرویس بیرون بر: ندارد
فضای داخل: ۱۲ صندلی
امکانات: کارتخوان POS ، جای پارک راحت