برگزاری نمایشگاه ملی تکنولوژی زیرساخت‌های کشاورزی


به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه انواع نهاده‌ها، کود، سم، بذر، ‌سازه‌های گلخانه، تجهیزات آبیاری، آبرسانی، لوله و اتصالات مربوط به انواع سیستم‌های آبیاری و همچنین جدیدترین پدیده‌ها و تجهیزات عرصه سامانه‌های نوین آبیاری هوشمند در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی‌های مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری، ایجاد رقابت سالم میان سازندگان، وارد کنندگان، طراحان، مجریان روش‌های مختلف و  همچنین ایجاد رونق بازرگانی شروع به کار خواهد کرد.