برگر تایم


برگر تایم

موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۳۷
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۵:۳۰،۱۸-۲۳:۳۰
محله
ونک