باکس (شهرک غرب)


باکس (شهرک غرب)

اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب بله
موزیک زنده خیر
صبحانه بله
محل بازی کودک خیر
تلفن رزو بله
سالاد بار خیر
حق سرویس ۰ %