باغ رویاها


باغ رویاها

روزهای پنجشنبه و جمعه در این رستوران موسیقی زنده نواخته می شود
موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۵ درصد
دسر
دارد
جای نشستن
فضای باز
تعداد صندلی
۲۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲ – ۱۶ , ۱۹ – ۲۴
محله
فشم، لواسان، لشگرک