باحضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی / اولین همایش ملی آبهای بسته بندی برگزار میشود .


با توجه به اهمیت این موضوع و پرسش های متعددی که در اذهان افراد جامعه در خصوص کیفیت آب های بسته بندی شده و چگونگی نظارت بر آن وجود دارد، ” مرکز تحقیقات کیفیت آب” پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، شرکت آب و فاضلاب کشور و انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران، اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده را در روز های ۱۴ و ۱۵ مهر ماه سال ۱۳۹۴ برگزار می کند.