بابز فیش اند چیپس (تهرانپارس)


بابز فیش اند چیپس (تهرانپارس)

موقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۸
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶ , ۱۸-۲۴
محله
همه محله های شرق