ای کیلیپس


ای کیلیپس

جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۸
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۹:۰۰-۲۴:۰۰
محله
نیاوران