افق


افق

رستوران افق چندین سال است که پاتوق جوانان حوالی جردن و پارک وی می باشد. سبک اصلی غذای این رستوران مکزیکی است اما چند نوع استیک و پاستا هم برای جلب رضایت عموم سرو می شود. افراد زیادی هم بعد از ظهر برای صرف چای یا قهوه به افق مراجعه می کنند. همچنین انواع قلیان عربی و بلغاری در این رستوران سرو می شود.