اسپاگتی


اسپاگتی spaghetti (فرق آن با ماکارونی در توپر بودن آن است)