اسلاید برگر


اسلاید برگر

سایر اطلاعات رستوران

  • اینترنت بی‌سیم
  • غذای بیرون‌بر
  • دستگاه پوز
  • فضای پارک مناسب