آناتولیا (الماس)


آناتولیا (الماس)

جای نشستن
دارد
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰-۲۳:۰۰
محله
همه محله های شرق