آلفا


وقعیت مناسب
جای شلوغ و با حال
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه