آفر


آفر

موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۴
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
درکه، دربند