آشکده کندوان


آشکده کندوان

اینترنت بی‌سیم خیر
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب بله
موزیک زنده خیر
صبحانه بله
محل بازی کودک خیر
رزرو تلفنی خیر
سالاد بار خیر
حق سرویس ۰ %