آسیانا


جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶
محله
شهرک غرب، سعادت آباد