گلریزبرگر


گلریزبرگر

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۰-۲۳
محله
شریعتی:قلهک، سید خندان