کیک پولنتای شکر قهوه ای در Atwood Cafe، شیکاگو


کیک پولنتای شکر قهوه ای در Atwood Cafe، شیکاگو

این دسر غنی که با شکر قهوه ای درست می شود با بستنی وانیلی و پاپ کورن شیرین سرو می شود. طعم های مختلفی در این دسر وجود دارد و ظاهر آن بسیار زیبا است.