کائو نیو ماموانگ در Suda Thai، لندن


کائو نیو ماموانگ در Suda Thai، لندن

برنج چسبناک در این دسر طعم شیرینی دارد. کمی انبه هم در کنارش سرو می شود که یادآور تعطیلات در سواحل تایلند است. یادتان باشد که فصل انبه در ماه های مه و ژوئن است.