پیتزا گامبری


پیتزا گامبری

مواد تشکیل دهنده آن میگو، قارچ، پنیر موتزارلا و سس سیر است.