نقش رنگ و رنگ شناسی در طراحی دکوراسیون فست فود


نقش رنگ و رنگ شناسی در طراحی دکوراسیون فست فود

نقش رنگ و رنگ شناسی در طراحی دکوراسیون فست فود و کافی شاپ

رنگها نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت.

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیر متقابل رنگ ها است .  که در یک طراحی باید به آن توجه نمود ..جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند هر رنگ نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد. و این ناساز گاری میتواند اثرات منفی در ذهن بیننده ایجاد نماید.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

رنگ سفید

 در طراحی دکوراسیون فست فود و کافی شاپ سفید سمبل خلوص، بی گناهی، پاکی، آرامش و صلح است. رنگ سفیدالقاء کننده آرامش، صفا و آسایش است. سفید به همراه خلوصش، یکی از کاربردی ترین رنگها در طراحی دکوراسیونی یک فضا است زیرا که با همه رنگ ها قابل ترکیب است.

به کارگیری رنگ سفید در فضا به خصوص برای پوشش های اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه می دهد.

رنگ سفید با نور پردازی طبیعی محیطی گرم ایجاد کرده و در مقابل با نور پردازی مصنوعی  میتواند محیطی سرد را ایجاد کند.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

رنگ های خنثی

در طراحی دکوراسیون فست فود و کافی شاپ رنگ های خنثی، را میتوان اینگونه تعریف کرد که رنگ هایی هستندکه از میزان زیادی سفید برخوردار بوده ولی به هیچ یک از رنگ های اولیه و ثانویه متمایل نیستند.

رنگ های خنثی در بسیاری از مواد طبیعی مانند سنگ ها، خاک، زمین، چوب ، حصیر، شن و امثال اینها و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز،شیشه، سیمان و غیره دیده می شوند. به عنوان مثال میتوان به رنگ کرم در رنگهای خنثی اشاره نمود.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

رنگ قرمز

رنگ قرمز موجب بالا رفتن فشار خون و تپش قلب میشود. در بعضی افراد نیز ایجاد نیرو و انرژی میکند و همچنین باعث به وجود آمدن حالتی صمیمی همراه با عشق و محبت میشود.در طراحی دکوراسیون مجموعه های غذایی با توجه به این نکته که  رنگ قرمز میتواند اشتها را تا حد زیادی افزایش دهد. میتوان در طراحی از آن استفاده نمود.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

 

رنگ نارنجی

رنگ نارنجی همچون رنگ قرمز القا کننده ی احساساتی مانند صمیمت، عشق و انرژی است، اما نه به همان شدت. این رنگ حالتی درونی دارد و به مردم حس خوش آمدگویی میدهد.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

رنگ زرد

این رنگ نیز تاثیراتی مانند قرمز و نارنجی بر جای میگذارد با این تفاوت که درخشانتر و روشنتر است. علاقه داشتن به رنگ زرد، نشانهای از خلاقیت و میل به ایجاد ارتباط با دیگران است.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

رنک آبی

رنگی بسیار آرامبخش و تسکیین دهنده که در انسان ایجاد امنیت و آرامش میکند.

اهمیت رنگ در طراحی,جذابیت رنگ های در طراحی داخلی,اثرات رنگ بر روحیات افراد,رابطه بین دکوراسیون داخلی و رنگ آمیزی

در دپارتمان طراحی IRANHFC  طراحان این شرکت با در نظر گرفتن جنبه های روانشناختی و روانشناسی  رنگ آنها را در طراحی های خود به کار برده و از انها استفاده میکنند.