معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری:پالایشگاه غلات زر نمونه ای نادر و ارزشمند در صنعت ایران است


به گزارش اگروفودنیوز ، مرتضی بانک در حاشیه این بازدید گفت: « گروه زر الگوی جدید کسب و کار و فناوری جدید را به ارمغان آورده و توانسته است علاوه بر رفع نیازهای داخلی، صادرات کالا به ۸۰ کشور جهان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد.»
وی ادامه داد: «فعالیتهای صورت گرفته در این گروه امید، شکوفایی و توسعه پایدار را برای صنعت این آب و خاک فراهم آورده است.»
در این بازدید رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز در تشریح فعالیتهای این گروه در جهت راه اندازی نخستین پالایشگاه غلات کشور گفت: «پالایشگاه غلات زر با تأکید بر مزیت های تأمین، تولید و توزیع کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی به گونه ای تعریف شده است که می تواند با فرآوری روزانه هزاران تن غلات، خوراک ده ها واحد تولیدی زیردستی در شاخه های متنوع صنعتی را پالایش و فراهم آورد.»
مرتضی سلطانی درادامه با اشاره به خصوصیات برجسته ابرپروژه مذکور گفت: «نقش آفرینی به عنوان بندر خشک، استقرار در تقاطع ترانزیتی درون کشوری، دسترسی به شبکه ریلی سراسری از مهمترین ویژگی های این پالایشگاه می باشد که بی شک ضمن ایجاد فرصتهای ارزآوری فراوان، حضور مؤثرتر در بازار های بین المللی و ایجاد اشتغال پایدار فراملی و ملی، قادر است ارتقاء بیش از پیش اعتبار ملی را به ارمغان آورد که همانا مصداق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.»