مدیر یک فست فود یا رستوران


مدیر یک فست فود یا رستوران

مدیر یک فست فود یا رستوران :

شرح وظایف :

مدیر یک فست فود یا رستوران در اصل یک مدیر در حوضه کسب و کار تجاری می باشد ، با مسئولیت نهایی برای حفظ موفقیت مالی و سوددهی که یک خروجی خاصی را تولید و در نهایت باعث حفظ و اعتبار بخشی به آن کسب و کار شود.

یک مدیر فست فود باید دارای عناصر مهمان نوازی به بهترین نحو ممکن باشد. اطمینان حاصل کند که در یک رستوران یا فست فود  ارائه مواد غذایی با کیفیت بالا و انواع نوشیدنی ها و خدمات ارائه شده به مشتریان به بهترین نحو ممکنه وجود دارد.

مدیر یک فست فود یا رستوران :

با این حال عوامل دیگری نیز به مدیران فست فود یا رستوران مربوط می شود که از مهم ترین آنان شامل فعالیت های مشترک به مدیران کسب و کار در هر بخش ، بازاریابی ، نظارت ، فروش ، امور مالی و منابع انسانی و … می باشد.

 از وظایف شغلی و مسئولیتی برای مدیران می توان به چند مورد در زیر اشاره کرد :

  • اجرا و القاء در کسب و کار خود
  • سیاست های موجود در کسب وکار ، روش و اخلاق و …
  • ابداع و بازاریابی در کمپین های تبلیغاتی
  • مدیر یک فست فود یا رستوران :

وظایف مدیریت:

استخدام کارکنان جدید ، اموزش و توسعه کارکنان موجود ، ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان برای دستیابی به اهداف ، هماهنگی برنامه ریزی کارکنان و قهرست اسامی آنان

  • اطمینان حاصل کردن از استانداردهای خدمات رسانی بالا به مشتریان
  • اطمینان حاصل کردن در مورد استانداردهای اداره بهداشت و قدم برداشتن در مسیر مقررات اداره بهداشت.
  • تهیه گزارشی از عملکرد های دیگران و تجزیه و تحلیل کردن هرکدام از آن گزارشات
  • گزارش دادن جزئیات در صورت امکان به کارکنان در جلسات هماهنگی ایجاد شده بین آنان

مدیر عملیاتی :

به فردی گته می شود که وظیفه سازماندهی سهام و تجهیزات ، سفارش منابع و نظارت بر تعمیر و نگهداری  تجهیزات ، نظارت بر نظافت و امنیت را بر عهده داشته باشد.

مدیریت مالی :

فردی را گفته می شود که وظیفه برنامه ریزی و کار بودجه  و در ادامه به حداکثر رساندن سود و دستیابی به اهداف فروش و دیگر اهداف تعیین شده برای کسب و کار ( فست فود یا رستوران ) ، کنترل درآمد فست فود یا رستوران و دیگر وظایف اینچنینی در اختیار وی باشد را مدیر مالی گویند.
در انتها باید بگوییم که یک مدیر فست فود یا رستوران زمانی می تواند به موفیت های بزرگ دست یابد که بر تک تک عوامل و قسمت ها خود بازرسی و کنترل داشته باشد و تا آنجایی که امکانش وجود دارد به مشکلات کارکنان خود رسیدگی کند تا مشغله آنچنانی برای ادامه کار نداشته باشند.

مدیر یک فست فود یا رستوران :

مدیریت یک فست فود یا رستوران باید سعی کند که در بعضی مواقع در سالن غذاخوری قدم بزند و از مشتریان نحوه برخورد کارکنان ، کیفیت غذا ، کیفیت و نحوه خدمات رسانی را از زبان خود مشتری جویا شوند و نظرات و پیشنهادات آنان را شنیده تا در ادامه راه برای پیشرفت به فست فود یا رستوران وی کمک دو چندانی کند.

مدیر یک فست فود یا رستوران :