مادلن های زیتون سیاه در Fifth Floor، سانفرانسیسکو


مادلن های زیتون سیاه در Fifth Floor، سانفرانسیسکو

زیتون سیاه وقتی با کمی شکر ترکیب می شود، شیرینی خاصی مانند بلوبری می یابد. این کیک کلاسیک فرانسوی با بستنی زعفرانی سرو می شود.