فیتنس فود


اولین و تنها رستوران رژیمی ورزشی
موقعیت مناسب
تجربه جدید
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه