عطاویچ (پونک)


عطاویچ (پونک)

موقعیت مناسب
یه غذای اقتصادی با دوستان ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶،۱۸-۲۴
محله
سایر محله های غرب