طلائی نیاوران


جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
۰
صبحانه
دارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۴-۱۱،۱۶-۲۳
محله
نیاوران