طراحی کافی شاپ – کافه Padarise


این کافی شاپ که به تازگی تکمیل شده است، در پورت آلگره برزیل قرار دارد. در طبقه ی اول این کافی شاپ محل نشستن مشتریان، سرویس بهداشتی، صندوق و … قرار دارد و در طبقه ی دوم فضای اداری و انبار قرار دارد.

+ There are no comments

Add yours