شبهای قلهک


شبهای قلهک

وع رستوران
فرنگی ، غذای دریایی ایرانی ،
موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
ق سرویس
۶ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۳
محله
شریعتی:قلهک، سید خندان