شانلی (ولنجک)


موقعیت مناسب برای شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
حق سرویس ۱۰ درصد.
دارد
جای نشستن: دارد
دارای ۱۰۰ صندلی