سفره خانه سوگلی


سفره خانه سوگلی

این هم یک سفره خانه برای افرادی که حوالی شریعتی دنبال سفره خانه می گردند و احتمالا پیدا نمی کنند. شاید سوگلی در حد بهترین سفره خانه های ایران نباشد .اما خواسته های شما مثل دیزی ،قلیان و موزیک زنده را به خوبی تامین می کند.