رستوران Punjabi By Nature


رستوران Punjabi By Nature

این رستوران بالغ بر دده سال است که یکی از بهترین رستوران های دهلی نو است. این رستوران پرطرفدار منوی بسیار خوبی از غذاهای سنتی پنجابی در آشپزخانه بازش دارد.