رستوران Punjabi By Nature


این رستوران بالغ بر دده سال است که یکی از بهترین رستوران های دهلی نو است. این رستوران پرطرفدار منوی بسیار خوبی از غذاهای سنتی پنجابی در آشپزخانه بازش دارد.

 

+ There are no comments

Add yours