رستوران خیبر (Khyber)


این رستوران یکی از پرطرفدار ترین رستوران های شهر است. این رستوران در واقع یک موسسه است که غذاهای مرزی شمال غربی را در محلی که کف پوش های مرمر و ستون های سنگی دارد و گارسون هایش لباس قبیله ای پاتنا (Patna) به تن دارند، ارائه می دهد.

+ There are no comments

Add yours