رستورانی درنیویورک امریکا


تجربه صرف ناهار در این رستوران به معنای واقع پر از شگفتی بوده و برای همه توصیه می شود. بشقاب مخصوص آن صدف همراه با سوسیس و پارکر هاوس با رول گوشت است.

+ There are no comments

Add yours