دورادو


موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۵ درصد
دسر
پخش موسیقی
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۸۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۶ ۱۹-۲۳
محله
سایر محله های غرب