دهکده آرام


دهکده آرام

سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰+۸ درصد
جای نشستن
فضای باز
تعداد صندلی
۳۴
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۸-۲۴
محله
فشم، لواسان، لشگرک