حاج جعفر چلویی


حاج جعفر چلویی

سایر اطلاعات رستوران

اینترنت بی‌سیم بله
غذای بیرون‌بر بله
دستگاه پوز بله
فضای پارک مناسب خیر
موزیک زنده خیر
صبحانه بله
محل بازی کودک خیر
رزرو تلفنی بله
سالاد بار خیر
حق سرویس ۱۰ %
ظرفیت نفرات ۳۰