توت فرنگی های فلفلی در Tulio، سیاتل


توت فرنگی های فلفلی در Tulio، سیاتل

این دسر تعادلی عالی بین توت فرنگی های شیرین و پنیر خامه ای ماسکارپون ایجاد می کند. کمی فلفل سیاه و سرکه بالزامیک طعم آن را متفاوت می کند.