بنیتو


بنیتو

موقعیت مناسب
تجربه جدید
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۴
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴
محله
سایر محله های مرکز