بنه


بنه

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۱۰ % درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۶۶ صندلی