بامبو اکسپرس


بامبو اکسپرس
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۶،۱۹-۲۳:۳۰
محله
تجریش، زعفرانیه، ولنجک