افتتاح خط شیر بطری در کارخانه کاله اصفهان


افتتاح خط شیر بطری در کارخانه کاله اصفهان

کارخانه اصفهان به منظورجمع‌آوری شیر خام از بهترین و نزدیک‌ترین دامداری‌ها، کاهش زمان فرآیند تولید از دامداری تا تولید نهایی، کاهش زمان رسیدن محصول به دست مصرف کننده و رساندن محصول تازه و با کیفیت به هموطنان ایرانی به خصوص ساکن جنوب تاسیس و راه اندازی شده است. میتوان از تمایز این خط نسبت به سایر خطوط مشابه ، حذف مراحل غیرضروری و حداقل ضربات مکانیکی به شیر و طعم خوب و مزه طبیعی شیر همانند شیرهای محلی اشاره نمود.

در این کارخانه شیرکامل و شیر کم چرب تولید میگردد.

کارخانه اصفهان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه صنایع غذایی سولیکو(سلیمانی کمپانی) است و  سایر  محصولات لبنی  از قبیل شیرنایلونی و دوغ  نیز در آن تولید میگردد.